Семестър в чужбина за ученици


AFS тримесечна програма за европейско гражданство
Програмата е подходяща за ученици на възраст от 15 до 18. 
По време на семестър в чужбина, участниците живеят в с приемно семейство, посещават местно училище, като освен изучаване на чужд език и опознаване на друга култура, специално внимание е отделено на активното европейско гражданство. Обменът се провежда от август до ноември месец всяка година и завършва с 4-дневен лагер на всички участници в Брюксел в края на ноември/началото на декември, преди учениците да се завърнат в своите редони страни 
По време на този 4-дневен престой, участниците имат възможност да споделят впечатленията си с други ученици от различни европейски страни, да присъстват на работни срещи за европейско и активно гражданство, и да посетят институции на ЕС в Брюксел. 

Какъв е ефектът от програмите на AFS?
Програмите на AFS са не само силна предпоставка за бъдещото академично израстване на участниците, но и главен фактор за успешно интегриране и общуване в различни културни среди. Възпитаниците на AFS са истински лидери и инициатори на промени в свтоите общества - дипломати, търговски представители на международни фирми, активисти, като над 70% от тях владеят свободно още един чужд език, а почти 50% живеят и работят в чужбина за продължителен период. 

Как можем да ви помогнем за кандидатстване по програмата?

·         Консултация и анализ на личните предпочитания на ученика за страна на пътуване
·         Помощ и подготовка на документи;
·         Помощ при организацията на заминаването;
·         Съдействие за закупуване на самолетен билет и телефон за спешна връзка в дните на пътуването;